Om skolan

  • Små klasser. Eleven undervisas oftast tillsammans med 1-4 andra elever.
  • Hemklassrum. Eleven har en trygg plats där undervisningen sker och behöver inte hålla reda på skolmaterial själv. 
  • Omtänksam personal. Det viktigaste för oss är att eleven mår bra,  trivs i skolan och når grundskolans mål. Vi ger oss inte förrän vi hittat rätt sätt att nå varje elev.
  • Familjär anda. Vi startar dagarna tillsammans, pluggar tillsammans,   har rast tillsammans, äter tillsammans och blir trygga tillsammans. På skolan jobbar lärare, lärarassistenter, stöd- och behandlings-pedagoger och elevhälsa tillsammans runt eleverna.
  • Fasta rutiner. Skoldagarna har en regelbundenhet som ger trygghet.