Rektor

Cecilia Karlström
​Tel: 076 394 81 38
cecilia@baktorpskola.se

Kansli

Jessica Lundqvist
​Tel: 076 653 69 47
jessica@baktorpskola.se

Adress

Östra Kyrkogatan 14
611 34 Nyköping

Org nr: 556483-4363

Synpunkter

Vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet, därför är dina synpunkter viktiga för oss.

Vänd dig i första hand till rektor Cecilia Karlström på cecilia@baktorpskola.se. Om du fortfarande är missnöjd så kontakta huvudmannen Johan Nordin via e-post på johan@baktorpskola.se

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt klagomål inom 7 arbetsdagar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske. Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.