Skolan

Tydlighet, struktur och trygghet eftersträvas i syfte att skapa en inspirerande lärmiljö där elever vågar tro på sin förmåga att lyckas.

”Vår strävan är att eleverna skall få en skolsituation i vilken de har möjlighet att lyckas, där de känner sig motiverade och har en vilja att ta ansvar för sig själva och sina studier. För att skapa denna undervisningssituation måste arbetet läggas upp individuellt efter de behov och förutsättningar eleven har.”