Om oss

VI har bedrivit skolundervisning för elever placerade i HVB-hem sedan 1994.

Vi är en friskola och erbjuder individuellt anpassad undervisning i årskurs 7-9.

Hög lärartäthet med stort vuxenstöd för elever som av olika anledningar inte funnit sin plats i ordinarie skolverksamhet.

Läs mer om vårt HVB